loading
logo

Kinga MartuszewskaAdwokat, Mediator

UL. JANKOWICKA 23/25, Rybnik

Sidebar

Archiwa

Ponowna zgoda na paszport

Co zrobić, gdy paszport Twojego dziecka utracił ważność, a Ty wkrótce masz wyjechać z nim na ferie zimowe w malownicze Alpy, a uzyskanie zgody drugiego rodzica napotyka problemy?

Gdy nie potrafimy z różnych powodów uzyskać zgody drugiego rodzica np. gdy ten wyjechał i kontakt z nim jest niemożliwy istnieje możliwość uzyskania zastępczej zgody Sądu, na podstawie której można starać się o wyrobienie paszportu.

Zachęcam do zapoznania się z tematem osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii  ponieważ nie do końca wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt warunków wyjścia z Unii Europejskiej. Już teraz na stronie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej jest informacja o tym, że niewykluczone jest aby od 2020 roku przy przekraczaniu granicy konieczne będzie posiadanie właściwego dokumentu.

Jak to zrobić? – Wystarczy złożyć stosowny wniosek do właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy do Sądu Rejonowego.

Czy obywatel Polski mieszkający zagranicą może złożyć taki wniosek przed sądem polskim? – Jak najbardziej! Ogólna zasada właściwości miejscowej sądu wyrażona jest w art. 569 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego tj. właściwość sądu miejsca zamieszkania wnioskodawców lub ich pobytu. Ta reguła nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy wnioskodawca (rodzic składający wniosek) nie mieszka w Polsce. Nadal jednak dzięki Rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 pozostaje możliwość ubiegania się o zgodę na wydanie paszport przed sądem w Polsce. Jest ono często łatwiejsze i tańsze niż uzyskanie takiej zgody w państwie miejsca zamieszkania.

Czy wniosek podlega opłacie?- Tak, wniosek ten podlega opłacie sądowej która po zmianach wynosi 100 zł.

Kto składa wniosek? – Właściwie umotywowany wniosek składa drugi z zainteresowanych rodziców, za którego taki wniosek może złożyć również profesjonalny pełnomocnik.

Czy należy ponownie starać się o uzyskanie zgody Sądu, gdy paszport utracił ważność? Tak, zasadą jest że nowy wniosek o wyrobienie paszportu = nowe postanowienie sądu o wyrażeniu zgody na wyrobienie paszportu.

Zatem rodzicu, jeżeli widzisz że termin ważności Twojego dziecka nieuchronnie zbliża się ku końcowi zadbaj o to by złożyć taki wniosek.

©️ Adwokat Kinga Martuszewska

  • Podziel się treścią:

Leave a comment