loading
logo

Kinga MartuszewskaAdwokat, Mediator

UL. JANKOWICKA 23/25, Rybnik

Sidebar

Archiwa

Paragon czy faktura dowodem w sprawie o alimenty?

Paragon czy faktura dowodem w sprawie o alimenty?

Niewątpliwe jest, że osoba która uprawniona jest do alimentacji np. dziecko lub małżonek powinno najlepiej, jak tylko potrafi wykazać przed Sądem swoje uzasadnione potrzeby. Mimo tego, że pewne fakty są Sądowi znane z urzędu jak na przykład, to że normalnymi są wydatki miesięczne na tzw. życie czyli ponoszenie kosztów wyżywienia, odzieży i obuwia, środków czystości, to nikt poza samym zainteresowanym nie wie, że akurat zaczął leczenie ortodontyczne, popsuł się komputer i konieczny był zakup nowego lub, że syn uczęszcza do przedszkola z dodatkowo płatnym językiem angielskim. To na stronie, która domaga się ustanowienia lub podwyższenia alimentów spoczywa obowiązek wykazania tego faktu i nie zawsze wystarczy samo oświadczenie o ponoszeniu danych wydatków.

Bardzo często zdarza się, że rodzic dziecka od dłuższego czasu gromadzi paragony na okoliczność wykazania ponoszenia kosztów utrzymania dziecka. Czy w istocie paragony dokumentują wydatek na dziecko? No nie do końca.. Bo pamiętać trzeba, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego dowody w sprawie alimentacyjnej również powinny być w maksymalnym stopniu zindywidualizowane, zatem jak do tego ma się taki bezimienny paragon? Poza tym, że wiemy: gdzie, co, kiedy, za ile i w jakiej formie nastąpiła płatność, to cały czas nie potrafimy jednoznacznie twierdzić, że to ten konkretny wydatek przez konkretną stronę został poniesiony. Równie dobrze można było poprosić o te paragony rodzinę, znajomych czy sąsiadów i przedstawić w Sądzie, a proszę mi uwierzyć, że i takie sytuacje nie należą do rzadkości. Sądy różnie odnoszą się do paragonów przedstawionych, jako dowód w sprawie. W większości jednak nie uwzględniają tych dowodów i to właśnie z przyczyn wskazanych wyżej. Dlatego skutecznym dowodem, który wykaże tożsamość nabywcy jest imienna faktura.

No dobrze, a jeżeli jednak nie zwróciliście wcześniej uwagi na to, w jaki sposób dokumentujecie wydatki, to jak to naprawić? Przede wszystkim nic straconego!

Po pierwsze, przejrzyj proszę paragony i sprawdź które z nich płaciłeś bezgotówkowo, a następnie znajdź w historii rachunku bankowego potwierdzenia zapłaty tych wydatków. Tak przygotowane paragony oraz potwierdzenia transakcji z konta można przedstawić Sądowi, jako dowodów w sprawie.

Po drugie, jeżeli paragony są opłacone gotówką, to sprawdź, które z nich nie są starsze niż 3 miesiące, a następnie zwróć się z prośbą do sprzedawcy o wystawienie faktury. Sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie konsumenta, zgłoszony w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup towarów lub wykonana usługa. Po upływie tych 3 miesięcy sprzedawca może, ale nie musi wystawić faktury do paragonu.

Po trzecie, sprawdź czy jakiś inny dokument nie uprawdopodobniłby poniesionego z paragonu wydatku np. wydruk z portalu aukcyjnego, dokument przewozu od kuriera, zamówienie towaru itp.

Powodzenia!

  • Podziel się treścią:

Leave a comment